DUYURULAR
Üniversitemize Atanacak İdari Personelden İstenen Belgeler
25.07.2018

ÜNİVERSİTEMİZE ATANACAK İDARİ PERSONELDEN

İSTENEN BELGELER

 

        

1- Başvuru Dilekçesi (TIKLAYINIZ)

2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3- KPSS Bilgi Formu (TIKLAYINIZ)

4- Atama Başvuru Formu (TIKLAYINIZ)

5- E-Devlet Sistemi üzerinen alınan Adli Sicil Kaydı

6- Güvenlik Soruşturması Formu (TIKLAYINIZ)

7- KPSS Sonuç Belgesi

8- Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

9- Fotoğraf (4 adet)

10- Mal Bildirimi (2 sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.) (TIKLAYINIZ)

11- Daha önce kamu kurumlarında çalışmış ise, çalıştığını gösterir belge (Hizmet Belgesi)

12- Erkek adaylar için askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesi aslı ve fotokopisi*

13- Varsa ortaöğretim hazırlık sınıfında başarılı geçen öğrenimini gösteren belge

 

Belgelerin fotokopileri aslı ibraz edilmek kaydıyla Personel Daire Başkanlığınca onaylanabilecektir.

>> Tüm Duyurular