DUYURULAR
Üniversitemize Atanacak Akademik Personelden İstenen Belgeler
03.01.2019

ÜNİVERSİTEMİZE ATANACAK AKADEMİK PERSONELDEN

İSTENEN BELGELER

 

        

1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi*

2- Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi* (Yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

3- Atama Başvuru Formu (TIKLAYINIZ) (Elektronik ortamda doldurulabilecek formun fotoğraf bölümünde elektronik ortamda bulunan fotoğrafın kullanılabilmesi mümkündür.)

4- Özgeçmiş

5- Güvenlik Soruşturması Formu (TIKLAYINIZ) (2 nüsha düzenlenmesi gereken forma son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafın adaylarca yapıştırılması gerekmektedir.)

6- Fotoğraf (1 adet)

7- Mal Bildirimi (2 sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek sayfada doldurulacaktır.) (TIKLAYINIZ)

8- Daha önce kamu kurumlarında çalışmış ise, çalıştığını gösterir belge (Hizmet Belgesi)

9- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge **(Tecil veya Terhis Belgesi, Bedelli Askerlik Belgesi)

10- Varsa ortaöğretim hazırlık sınıfında başarılı geçen öğrenimini gösteren belge

11- Varsa Yabancı Dil Belgesi

12- ALES belgesi (Öğretim Üyeleri Hariç)

13- Öğrencilik Belgesi (2547 S.K.50/d maddesine göre atanan araştırma görevlileri için)

14- Yabancı dilde eğitim görenler için hangi dilde eğitim aldığını gösterir yazı   

 

Belgelerin fotokopileri aslı ibraz edilmek kaydıyla başvuruların alındığı birim tarafından onaylanabilecektir.

** Tecil veya Terhis Belgesi E-Devletten alınabilir ancak Bedelli Askerlik Belgesi Askerlik Şubesinden alınmalıdır.

 

>> Tüm Duyurular