DUYURULAR
Üniversitemize Atanacak Akademik Personelden İstenen Belgeler
16.07.2018

ÜNİVERSİTEMİZE ATANACAK AKADEMİK PERSONELDEN

İSTENEN BELGELER

 

        

1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi*

2- Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi* (Yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

3- Atama Başvuru Formu (TIKLAYINIZ) (Elektronik ortamda doldurulabilecek formun fotoğraf bölümünde elektronik ortamda bulunan fotoğrafın kullanılabilmesi mümkündür.)

4- Özgeçmiş

5- E-Devlet Sistemi üzerinden alınan Adli Sicil Kaydı

6- Güvenlik Soruşturması Formu (TIKLAYINIZ)** (2 nüsha düzenlenmesi gereken forma son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafın adaylarca yapıştırılması ve nüfus cüzdan örneğinin ilgili birim amirleri tarafından onaylanması gerekmektedir.)

7- Fotoğraf (1 adet)

8- Mal Bildirimi (2 sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek sayfada doldurulacaktır.) (TIKLAYINIZ)

9- Daha önce kamu kurumlarında çalışmış ise, çalıştığını gösterir belge (Hizmet Belgesi)

10- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge ***(Tecil veya Terhis Belgesi, Bedelli Askerlik Belgesi)

11- Varsa ortaöğretim hazırlık sınıfında başarılı geçen öğrenimini gösteren belge

12- Varsa Yabancı Dil Belgesi

13- ALES belgesi (Öğretim Üyeleri Hariç)

14- Öğrencilik Belgesi (2547 S.K.50/d maddesine göre atanan araştırma görevlileri için)

15- Yabancı dilde eğitim görenler için hangi dilde eğitim aldığını gösterir yazı   

 

* Belgelerin fotokopileri aslı ibraz edilmek kaydıyla başvuruların alındığı birim tarafından onaylanabilecektir.

** Formun 2 nüsha halinde düzenlenerek birim amiri tarafından onaylatılması, fotoğrafın yapıştırılması, ekinde nüfus cüzdan örneği ve e-Devlet kapısından alınan sabıka kaydı olması gerekmektedir.

*** Tecil veya Terhis Belgesi E-Devletten alınabilir ancak Bedelli Askerlik Belgesi Askerlik Şubesinden alınmalıdır.

>> Tüm Duyurular