DUYURULAR
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI BAŞVURU SONUÇLARI
25.11.2021

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 03.11.2021 tarihinde ilan edilen 50 (elli) adet Sözleşmeli Personel pozisyonuna müracaat eden adayların sonuçları aşağıda yer almaktadır.

 

Not: Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak olup, ilgililerin görev tanımında belirtilen görevin devamlı yapılmasına engel teşkil edecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmadığına ilişkin, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporunu en geç 6 Aralık 2021 tarihine kadar Personel Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir.

 

Belirtilen tarihe kadar istenen sağlık raporunu teslim etmeyen adaylar, atanma haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

 

İlgililere duyurulur.

 

 

2021/1 No.lu Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Ortaöğretim) İlan sonucunu görmek için tıklayınız.

2021/2 No.lu Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Önlisans) İlan sonucunu görmek için tıklayınız.

2021/3 No.lu Destek Personeli(Temizlik Görevlisi) (Erkek) İlan sonucunu görmek için tıklayınız.

2021/4 No.lu Destek Personeli(Temizlik Görevlisi) (Kadın) İlan sonucunu görmek için tıklayınız.

 

>> Tüm Duyurular