DUYURULAR
ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR HAKKINDA DUYURU
18.12.2018

     Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Kura Usulüne Tabi Taleplerle İlgili Aday Listelerinin Belirlenmesi" başlıklı 12'nci maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca 17 Aralık 2018 tarihi Saat:10:00’da kura çekimi gerçekleştirilmiştir.

      Yapılan kura çekimi sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan ASİL ve anılan yönetmeliğin 5’inci maddesi uyarınca işe göndermede ÖNCELİKLİ olan adayların 21 Aralık 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıda istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

      Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların 25 Aralık 2018 Salı günü sözlü sınav saatinden yarım saat önce aşağıda belirtilen adreste hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sözlü Sınav Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kışla Binası Sosyal Bilimler Enstitüsü A Blok 2008 numaralı Toplantı Salonu

Sözlü Sınav Tarihi ve Saati: 25 Aralık 2018 (Salı) Saat: 13:00

 

 

 

Engelli Temizlik Görevlisi sonuçları için tıklayınız.

Engelli Elektrik Tesisatçısı sonuçları için tıklayınız.

Eski Hükümlü Temizlik Görevlisi sonuçları için tıklayınız.

Eski Hükümlü Hamal/Elle Taşıma sonuçları için tıklayınız.

 

NOT: Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

İstenilen Belgeler

 • Başvuru Dilekçesi (TIKLAYINIZ)
 • Atama Başvuru Formu (TIKLAYINIZ)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Güvenlik Soruşturması Formu (TIKLAYINIZ)
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
 • Özel koşulları bulunan kadrolarda istenilen belgelerin aslı ve fotokopisi
 • Fotoğraf (2 adet)
 • Eski hükümlü belgesi
 • Engellilik durumunun en az yüzde kırk olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu 
 • Askerlik Durum Belgesi
 • Yapılacak sözlü sınav sonucunda başarılı olanlardan çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca olmadığına dair sağlık raporu belgesi

 

 

>> Tüm Duyurular