DUYURULAR
ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR HAKKINDA DUYURU
14.07.2020

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere Eski Hükümlü/Terörle Mücadelede Yaralanan Sürekli İşçi alımına ilişkin Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 29/06/2020-03/07/2020 tarihleri arasında açık iş ilanlarına yapılan başvurular sonucunda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Kura Usulüne Tabi Taleplerle İlgili Aday Listelerinin Belirlenmesi" başlıklı 11'inci maddesi uyarınca 13 Temmuz 2020 tarihi Saat:10:00’da kura çekimi gerçekleştirilmiştir.

 

Yapılan kura çekimi sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan ASİL adayların 17 Temmuz 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıda istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya  personel@yildiz.edu.tr mail adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

Sözlü sınavın günü, yeri ve saati ayrıca duyurulacaktır.

 

Temizlik Görevlisi kura çekimi sonuçları için tıklayınız.

 

 

 

İstenilen Belgeler

  • Atama Başvuru Formu tıklayınız.
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  • Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesi aslı ve fotokopisi
  • Fotoğraf (2 adet)
  • Mesleki tecrübeyi gösteren belgenin aslı ve fotokopisi
  • Eski hükümlü belgesi ya da Terörle Mücadele de Yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ve sağlık raporu 

 

 

NOT: Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

>> Tüm Duyurular