DUYURULAR
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI VE BAŞARI SIRALAMASI LİSTESİ
09.02.2018

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca 07.02.2018 tarihinde Rektörlük Binası Senato Salonda sözlü sınava giren memur, tekniker ve kimyager adaylarının ilgili sınav kurullarınca tespit edilen sözlü sınav puanları ve başarı sıralaması aşağıda yer almaktadır. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 12.02.2018 – 16.02.2018 tarihi mesai bitimine kadar ilgili Sınav Kuruluna iletilmek üzere Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. 

 

GÖREVDE YÜKSELME (MEMUR) SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

 

TEKNİKER (BİLGİSAYAR) UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

 

KİMYAGER UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

 
>> Tüm Duyurular