DUYURULAR
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU
01.11.2017

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

SINAV DUYURUSU

 

Üniversitemizde görev yapmakta olan idari personelimiz için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca Üniversitemizce Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır.

Başvuru süresinin son günü itibari ile aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

Adayların ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68.maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımaları gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45. ve 76. maddeleri gereğince atanacağı kadronun derecesi, kazanılmış hak aylığının üç üst - üç alt derecesinden fazla olmaması  gerekmektedir.

Anılan yönetmeliğe; 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19573&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=görevde%20yükselme   

adresinden ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

Sınav süreciyle ilgili tüm duyurular www.prs.yildiz.edu.tr web sayfasından yapılacaktır. Yapılacak bilgilendirmeler tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

 

Sınav sonucuna göre atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, birimi, sayısı, başvuracak personelde aranan nitelikler aşağıda gösterilmiştir.

 

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

BİRİMİ

SAYISI

NİTELİĞİ

THS

KİMYAGER

7

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

1

 Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurulumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8. ve 9. maddelerindeki şartları taşımak, Kimya bölümü lisans mezunu olmak.

THS

TEKNİKER (BİLGİSAYAR)

3

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

1

 Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurulumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8. ve 9. maddelerindeki şartları taşımak. Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama veya Bilgisayar Donanımı ön lisans programlarının birinden mezun olmak. En az 3 yıl Bilgi İşlem Teknik Servis Birimlerinde çalışmış olmak.

4

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

2

5

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

1

5

YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

1

GİH

MEMUR

5

EĞİTİM FAKÜLTESİ

1

 Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurulumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddelerindeki şartları taşımak.

5

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

1

5

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

1

5

MAKİNE FAKÜLTESİ

1

6

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

1

6

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

1

6

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

1

7

MİMARLIK FAKÜLTESİ

1

7

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

1

8

GENEL SEKRETERLİK

1

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ                              :

Adaylar başvurularını, zarf kapak örneğini (Ek-1) yapıştıracakları kapalı zarf içinde, ekte belirtilen dilekçe (Ek-2a: Görevde Yükselme, Ek-2b-Unvan Değişikliği) ile imza karşılığında (şahsen) Personel Daire Başkanlığına yapacaklardır.

Görevde Yükselme Sınavına tabi kadrolara ilişkin konu başlıkları ve diğer hususlar Ek-3a, Unvan Değişikliğine tabi kadrolardan Tekniker (Bilgisayar) ve Kimyager kadrolarına ilişkin sınav konu başlıkları ve diğer hususlar  Ek-3b ve Ek-3c’ de belirtilmiştir.

 

 

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri

01.11.2017 – 07.11.2017 (mesai bitimi)

Değerlendirme Süresi

14.11.2017 (mesai bitimi)

Aranan Şartları Taşıyanların İnternet Sitesinde İlan Edilmesi

15.11.2017

İtiraz Süresi

16.11.2017 – 22.11.2017 (mesai bitimi)

İtirazların Değerlendirilmesi

04.12.2017

Kesinleşen Aday Listelerinin İnternet Sitesinde İlan Edilmesi

04.12.2017

Yazılı Sınav Tarihi

15.01.2018

Yazılı Sınav Yeri ve Saati

Daha sonra web sayfamızda ilan edilecektir. (www.prs.yildiz.edu.tr)

Sözlü Sınav Tarihi / Yeri ve Saati

Daha sonra web sayfamızda ilan edilecektir. (www.prs.yildiz.edu.tr)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARF KAPAK ÖRNEĞİ (EK-1)

 

GÖREVDE YÜKSELME DİLEKÇE ÖRNEĞİ (EK-2a)

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ (EK-2b)

 

GÖREVDE YÜKSELME SINAV KURULU KARARLARI (Ek-3a)

 

TEKNİKER (BİLGİSAYAR) UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV KURULU KARARLARI (Ek-3b)

 

KİMYAGER UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV KURULU KARARLARI (Ek-3c)

 

>> Tüm Duyurular