DUYURULAR
KPSS 2016/1 YERLEŞTİRME SONUCU ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞTİRİLEN İLGİLİLER İÇİN DUYURU
14.07.2016

KPSS 2016/1 Yerleştirme Sonucu Üniversitemize ataması yapılan ilgililerin  20.07.2016 tarihi saat 09.30'da aşağıda belirtilen evrakları Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Kampusü Rektörlük Binası 3.katta bulunan Atama Şube Müdürlüğüne şahsen başvurarak teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Başvuru tarihinin dışında başvuruda bulunan veya posta yolu ile belgelerini Üniversitemize intikal ettiren, herhangi bir sebeple başvuruda bulunmayan adayların atama işlemleri yapılmayacak ve adaylar hak iddia edemeyeceklerdir.

 

Askerlik ve hastalık sebebiyle başvuruda bulunamayanların mazeret dilekçesi ile birlikte mazerete sebep olan belgelerini başvuru tarihine kadar başvuru yerine ulaştırmaları gerekmektedir.

 

Yanlış, yanıltıcı ve yalan beyanda bulunanlar ile KPSS Tercihleri esnasında tercih edilen kadro için istenilen genel ve özel şartları ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak olup, atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

 

Üniversitemiz internet sayfasında yer alan DUYURUMUZ tebliğ hükmünde olup, adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

 

Başvuru belgelerini belirtilen tarihte teslim eden ve yapılacak inceleme neticesinde atanmasında bir sakınca bulunmayan adayların atama işlemlerinin yapılmasını müteakip ilgililere atanmaları ayrıca tebliğ edilecektir.

 

İkamet yeri İstanbul dışında olan adaylar atama yazılarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde;

 

İkamet yeri İstanbul olanlar ise atama yazılarının kendilerine tebliğ edildikten sonraki ilk iş günü;

göreve başlamak zorundadırlar.

 

İSTENİLEN EVRAKLAR:

1- Başvuru Dilekçesi (TIKLAYINIZ)

2-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (TIKLAYINIZ)

2- KPSS Bilgi Formu (TIKLAYINIZ)

3-Atama Başvuru Formu (TIKLAYINIZ)

4- KPSS Sonuç Belgesi

5- Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

6- Fotoğraf (1 adet)

7- Mal Bildirimi (2 sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.) (TIKLAYINIZ)

8- Daha önce kamu kurumlarında çalışmış ise, çalıştığını gösterir belge (Hizmet Belgesi)

9- Erkek adaylar için askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesi aslı ve fotokopisi*

10- Varsa ortaöğretim hazırlık sınıfında başarılı geçen öğrenimini gösteren belge

 

Belgelerin fotokopileri aslı ibraz edilmek kaydıyla Personel Daire Başkanlığınca onaylanabilecektir.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN İRTİBAT :

Atama Şube Müdürlüğü

Şef Aysun TARTAR      (212) 383 22 60-136

>> Tüm Duyurular