DUYURULAR
KPSS 2021/1 YERLEŞTİRME SONUCU ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞTİRİLEN ADAYLAR HAKKINDA DUYURU
29.07.2021

KPSS 2021/1 YERLEŞTİRME SONUCU ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞTİRİLEN ADAYLAR HAKKINDA DUYURU

 

 

KPSS 2021/1 Yerleştirme Sonucuna göre, Üniversitemize atanmak üzere yerleştirilen adayların, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Davutpaşa Mahallesi Esenler adresinde bulunan Rektörlük Ek Hizmet Binası Personel Dairesi Başkanlığı / Atama Şube Müdürlüğüne aşağıda istenilen belgeleri en geç 06/08/2021 tarihine kadar şahsen veya posta/e-posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Başvuru tarihine kadar istenilen belgeleri şahsen veya posta/e-posta yolu ile teslim etmeyen adayların atama işlemleri yapılmayacak ve adaylar herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir.

 

Askerlik ve hastalık mazereti olması nedeniyle istenilen evrakları temin edemeyen adaylar, mazeret sebebini belirten dilekçelerine, mazerete sebep olan durumlarına ilişkin belgeyi ekleyerek en geç 06/08/2021 tarihine kadar yukarıda belirtilen başvuru adresinde olacak şekilde posta yolu ile göndermek üzere başvuruda bulunacaklardır.

 

Yanlış, yanıltıcı ve yalan beyanda bulunanlar ile tercih edilen kadro için istenilen genel ve özel şartları ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak olup, atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

 

Üniversitemiz internet sayfasında yer alan DUYURUMUZ tebliğ hükmünde olup, adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

 

İSTENİLEN EVRAKLAR:

1- Başvuru Dilekçesi (TIKLAYINIZ)

2- Atama Başvuru Formu (TIKLAYINIZ)

3- KPSS Bilgi Formu (TIKLAYINIZ)

4- KPSS Sonuç Belgesi

5- Mezuniyet Belgesi (E-Devlet Kapısından alınan karekodlu çıktı veya noter onaylı sureti)

6- Fotoğraf (2 adet)

7- Mal Bildirimi (2 sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.) (TIKLAYINIZ)

8- Daha önce kamu kurumlarında çalışmış ise, çalıştığını gösterir belge (Hizmet Belgesi)

9- Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet Kapısından alınan karekodlu çıktı)

10- Varsa ortaöğretim hazırlık sınıfında başarılı geçen öğrenimini gösteren belge

11- Avukatlık Ruhsatnamesi belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Avukat kadrosuna yerleşen aday için )

 

 

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN İRTİBAT :

Atama Şube Müdürlüğü   0(212) 383 22 28

 

 

>> Tüm Duyurular