Üniversitemize Atanacak İdari Personelden İstenen Belgeler

ÜNİVERSİTEMİZE ATANACAK İDARİ PERSONELDEN

İSTENEN BELGELER

 

        

1- Başvuru Dilekçesi (TIKLAYINIZ)

2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3- KPSS Bilgi Formu (TIKLAYINIZ)

4- Atama Başvuru Formu (TIKLAYINIZ)

5- KPSS Sonuç Belgesi

6- Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

7- Fotoğraf (2 adet)

8- Mal Bildirimi (2 sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.) (TIKLAYINIZ)

9- Daha önce kamu kurumlarında çalışmış ise, çalıştığını gösterir belge (Hizmet Belgesi)

10- Erkek adaylar için askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesi aslı ve fotokopisi*

11- Varsa ortaöğretim hazırlık sınıfında başarılı geçen öğrenimini gösteren belge

 

* Belgelerin fotokopileri aslı ibraz edilmek kaydıyla Personel Daire Başkanlığınca onaylanabilecektir""

**Tecil veya Terhis Belgesi E-Devletten alınabilir ancak Bedelli Askerlik Belgesi Askerlik Şubesinden alınmalıdır.