Mevzuat

 

 T.C. ANAYASASI

 

 

KANUNLAR 

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

 

       . 2 Nolu Kararname 

       . 3 Nolu Kararname 

 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

 

       .124 Nolu Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

 

 

 

YÖNETMELİKLER       

 

KAMU PERSONEL MEVZUATI: ESAS VE USULLER

 

 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SENATO ESASLARI

 

 

 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ESASLARI VE GENELGELER

 

 

 

 

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖRÜŞLERİ